Základní údaje

Vložné na seminář představuje 2100 Kč bez DPH (2541 Kč včetně DPH). Výzva k platbě a následně daňový doklad Vám přijde na zadaný e-mail.

Kontakt


Fakturační adresa

Dokončení registrace

Ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017 souhlasím se zpracováním mých osobních údajů uvedených v kontaktním formuláři na internetové stránce www.energochemie.cz (dále jen jako „internetová stránka“) provozované společností EventEra, s.r.o. se sídlem Kpt. Nálepky 962/13, 779 00 Olomouc, IČO: 02809371. Tyto údaje jsou zpracovány pro účely zabezpečení mojí účasti na semináři Energochemie a pro pozvání na příští ročník semináře, případně konference související, pořádané firmou EventEra, s.r.o. Souhlas mohu kdykoliv odvolat (info@eventera.eu), jinak zanikne po uplynutí účelu zpracování osobních údajů. Zároveň prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a byly poskytnuty svobodně.
Na semináři pořizujeme fotografickou dokumentaci. Fotografie používáme převážně na webu www.energochemie.cz, www.eventera.eu a www.facebook.com/eventeracz. Pokud nesouhlasíte se zveřejněním fotografie s Vaším obličejem, oznamte nám to v Poznámce níže v registračním formuláři nebo na našem e-mailu před konáním semináře. Děkujeme.

Nejsou vyplněny všechny povinné údaje (červeně vyznačené).


STORNO PODMÍNKY