Program semináře ENERGOCHEMIE 2020

Čtvrtek 10. 9. 2020

9:30 – 10:30
REGISTRACE A WELCOME COFFEE BREAK
10:30 – 10:40
ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE
10:40 – 11:10 Martin Uhlíř, ČEZ – Příprava výstavby nového jaderného bloku v Dukovanech
11:10 – 11:40 Martina Máčelová, Lukáš Vondrovic, SÚRAO – Priority výzkumu a vývoje v oblasti ukládání radioaktivních odpadů
11:40 – 12:00 Pavel Kůs, CV Řež – Hodnocení pasivační vrstvy vzniklé po horkých zkouškách na EMO3
12:00 – 13:00 OBĚD
13:00 – 13:30 Jan Surý, NUVIA – Vývoj nových technologií pro jadernou a radiační bezpečnost
13:30 – 14:00 Jan Macák, VŠCHT – Testy aditiv do chladících okruhů
14:00 – 14:20 Milan Drda, ENVI-PUR – Moderní technologie úpravy vody
14:20 – 15:00
COFFEE BREAK
15:00 – 15:20 Jan Uhlíř, CV Řež – Možnost použití paliva MOX v novém reaktoru v Dukovanech a vliv na koncepci nakládání s VJP
15:20 – 15:40 Marek Kucko, DENWEL – Systémy chlazení vody
15:40 – 16:00 Ľubomír Mátel – Rádiochemia – krásná, ale zákerná
16:00 – 16:15 Diskuze
18:00 – 23:59 Společenský večer a diskuzní kroužky

 

Pátek 11. 9. 2020


9:30 – 9:50
Filip Sedlák, ÚJV Řež – Slávička mnohotvárná: biologie organismu, monitoring výskytu
9:50 – 10:15 Martin Skala, CV Řež – Slávička mnohotvárná: současný stav techniky ochrany vodních okruhů
10:15 – 10:45 COFFEE BREAK
10:45 – 11:10 Pavel Dobiáš, ENVI-PUR – Ekonomický přínos výměny filtrační náplně na ÚV Ledvice – výsledky poloprovozního porovnání filtračních materiálů
11:10 – 11:30 Jaroslav Zámečník, Grundfos – Novinky Grundfos 2020
11:30 – 11:50 Jiří Maixner, NALCO Water – PURATE – on-situ výroba ClO2
11:50 – 12:00 Závěry semináře
12:00 – 13:00 OBĚD