Program semináře ENERGOCHEMIE 2020 připravujeme. Zájemce o přednesení odborného příspěvku prosíme o zaslání jeho tématu na email info@energochemie.cz. Ze semináře vydáváme sborník s kódem ISBN.

Program semináře ENERGOCHEMIE 2019

Čtvrtek 11. 4. 2019

9:30 – 10:30 Registrace + welcome coffee break
10:30 – 10:40 Larisa Dubská, NUVIA: Zahájení semináře
10:40 – 11:10 Pavel Kůs, Centrum výzkumu Řež: Projekt NCK – Měření chemických parametrů na KE při stabilním provozu a v přechodových stavech
11:10 – 11:40 Pavel Hübner: Modernizace parovodního okruhu v závodě GZ Media
11:40 – 12:10 Ľubomír Mátel, STUBA: Rádiochémia pri prevádzke a vyraďovaní jadrových elektrární
12:10 – 13:10 Oběd
13:10 – 13:30 Jan Soukup, Metrohm: Metrohm – analytické metody v energetickém průmyslu
13:30 – 14:00 František Vošta, ČEZ Energoservis: Fixace znehodnocených IONEXů a RA kalů do geopolymerní matrice „Alusil“ v JE Dukovany
14:00 – 14:25 Luděk Jelínek, VŠCHT: 110 let ionexů – od zeolitu k monolitu
14:25 – 15:00  Coffee break
 15:00 – 15:25  Martin Skala, Centrum výžkumu Řež: Vývoj anorganického sorbentu pro záchyt rtuti ze spalin
15:25  – 15:45 Jaroslav Zámečník, Grundfos: Nová řada čerpadel CR a její využití
15:45 – 16:10 Jiří Benda, ČEZ: TBD
18:00 – 23:59 Společenský večer a diskuzní kroužky

Pátek 12. 4. 2019

9:00 – 9:20 Milan Drda, ENVI-PUR: TBD
 9:20 – 9:40  Kateřina Kunešová, ČEZ: Aktivované korozní produkty na JE Dukovany
9:00 – 9:20 Tomáš Zetek, Yokogawa:SENCOM 4.0 – Nová platforma analyzátorů kapalin
10:00 – 10:30  Coffee break
 10:30 – 10:55 Helena Číhalová,  ÚJV Řež: Mikrobiální smyčka – dlouhodobý test pro EPRI
10:55 – 11:20 Alena Kobzová, ÚJV Řež: VaV projekt: Stabilizace CChV na EDU
11:20 – 11:40 Jan Surý, NUVIA: Systémy pro on-line měření umělé radioaktivity v povrchových vodách za havárie jaderné elektrárny s dálkovým přenosem dat
11:40 – 11:50 Závěry semináře
11:50 – 12:50 Oběd