Program semináře ENERGOCHEMIE 2020 připravujeme.

Zájemce o přednesení odborného příspěvku prosíme o zaslání jeho tématu na email info@energochemie.cz. Ze semináře vydáváme sborník s kódem ISBN.

PŘIPRAVOVANÉ PREZENTACE:

Ľubomír Mátel: Rádiochémia, krásna ale zákerná

Josef Pišan, Technoprocur – Novinky v sortimentu TECHNOPROCUR CZ

Zdeněk Pospíchal a Zdeněk Pospíchal, QZP Brno – Sanace mikrobiologického problému u chladící věže

Alena Kobzová, ÚJV Řež –  VaV projekt – Optimalizace korozních jevů v rozvodech a chemická stabilizace vod chladících okruhů JE Dukovany

Martin Skala, CV Řež

Pavel Kůs, CV Řež – Hodnocení pasivační vrstvy vzniklé po horkých zkouškách na EMO3

Petr Pořický, ČEZ

Jiří Maixner, Nalco Water

Martin Henkel, DuPont CZ

Marek Kucko, Denwel

Richard Seydl, ČEZ