Název aktivity ENERGOCHEMIE
Provozovatel – adresa NUVIA a.s.
Modřínová 1094
674 01 Třebíč
Česká republika
Kontaktní osoba: Mgr. Julie Válková (organizační dotazy)
Ing. Larisa Dubska (technické dotazy)
e-mail info@energochemie.cz
valkova@eventera.eu
larisa.dubska@nuvia.cz
Telefon (+420) 724 680 914