PROGRAM

Středa 18. 4. 2018

8.45 – 9.30 Registrace
9.30–9.40 Zahájení semináře
9.40–10.10 Jaroslav Bystrianský, VŠCHT v Praze: Využití poznatků a postupů korozního inženýrství při rekonstrukci a výstavbě energetických zdrojů
10.10–10.40 Ivo Jiříček, VŠCHT v Praze: Diagnostika koroze lopatek turbín
10.40–11.10 Coffee break
11.10–11.40 Ľubomír Mátel, Silvia Dulanská, KJCH, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava: Lastovičky pri rádiochemických analýzach
11.40–12.05 Miroslav Žežula, ECM ECO Monitoring: Monitoring organických látok pri úprave vody a riešenia monitoringu kvality vôd v energetike
12.05–12.30 Pavel Konečný, VWS Memsep: Zlepšení kvality kondenzátu topné sítě
12.30–13.30 Oběd
13.30–13.50 Kateřina Kunešová, NUVIA: Hmotnostní spektrometry CAMECA & Nu Instruments – využití v energetice, novinky
13.50–14.10 Lucie Fišerová, NUVIA: Vývoj radonového kalibračního systému pro Montenegro
14.10–14.30 Tomáš Grísa, NUVIA: On-line měření kontaminace radioaktivními látkami v pitné vodě
14.30–15.00 Martin Skala, CV Řež: Pokročilé metody a přístupy ve vodním hospodářství energetických celků
15.00 – 15.30 Coffee break
15.30–15.55 Pavel Kůs, CV Řež: Výzkum sorpčních procesů v aktuálně řešených projektech v CVŘ
15.55–16.20 Michal Fink, UJP Praha: Stanovení obsahu uranu v kovech, oxidech a odpadních vodách
16.20–16.40 Radek Kopřiva, ČEZ: Studie v oblasti vod pro Nový jaderný zdroj Dukovany
16.40–16.50 Závěry prvního dne semináře
18.30–22.30 Společenský večer a diskuzní kroužky

Čtvrtek 19. 4. 2018

9.00–9.20 František Vošta, ČEZ ENERGOSERVIS: Vývoj dekontaminačních technologií a přípravků pro dekontaminaci v EDU za dobu provozu EDU a možnosti optimalizace při prodloužení plánované doby provozu
9.20–9.40 Anna Tomášková, SE: Nakladanie s kvapalnými rádioaktívnymi odpadmi v SE, a.s.
9.40–10.00 Martin Behúň, SAM Shipbuilding: Odstránenie CO2 a NH3 s kondenzátov metódou membránového odplynenia
10.00–10.30 Coffee break
10.30–10.50 Jiří Janda, Univerzita obrany: Elektrochemická cela nové generace pro přípravu vzorků s vysokým rozlišením
10.50–11.10 Martin Skala, CV Řež: Monitoring a vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů v provozu demineralizační linky na elektrárně Ledvice
11.10–11.30 Dušan Galanda, KJCH, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava: Stanovenie samária kvapalinovou scintilačnou spektrometriou
11.30–11.40 Závěry semináře
11.40–12.40 Oběd

FOTOGALERIE


CHEMAGAZÍN-2015_stin_w400