PROGRAM

Středa 19. 4. 2017

8:45 – 9:30  Registrace
9:30 – 9:40 Zahájení semináře
9:40 – 10:00 Larisa Dubská: Pohled do historie semináře Energochemie
10:00 – 10:25 Irena Špendlíková, KJCH, FJFI ČVUT v Praze: Výzkum a vzdělávání v oblasti radiochemie
10:25 – 10:50 Kateřina Kunešová, NUVIA: Novinky v hmotnostní spektrometrii – společné projekty NUVIA a Cameca
10:50 – 11:20 Coffee break
11:20 – 11:40 Miroslav Peca: Diagnostika poruch chemického režimu v parovodních okruzích klasických a jaderných elektráren
11:40 – 12:10 Richard Seydl, ČEZ: Nové způsoby řízení chemického režimu u kotlů nadkritických parametrů, případně vysokotlakých kotlů
12:10 – 12:30 Jiří Rapouch, ČEZ: Pilotní test výroby demivody pomocí membránových technologií na JE Dukovany
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 14:00 Pavel Konečný, VWS MEMSEP: Provozní výsledky z provozu čiřiče ACTIFLO
14:00 – 14:30  Jan Soukup, Metrohm: Monitoring kritických látek v energetice
14:30 – 15:00 Soběslav Neufuss, NUVIA: Specifika chladících okruhů technologie HELCZA pro testování komponent ITER
15:00 – 15:30 Coffee break
15:30 – 16:00 Pavel Kůs, CV Řež: Separace cesia z kyseliny borité pomocí zeolitů
16:00 – 16:30 Andrej Naď, Slovenské elektrárne: Čistenie obsahu TNR a BVP počas GO v SE a.s.
18:30 – 22:30 Společenský večer a diskuzní kroužky


čtvrtek 20. 4. 2017

9:00 – 9:30 Josef Pišan, Technoprocur: Definice online analytického minima a analytického standardu pro parovodní okruhy
9:30 – 9:50 Petr Douda, Grundfos: Novinky v digitálním dávkování
9:50 – 10:20 Coffee break
10:20 – 10:50 Marek Ledabyl, AERZEN: Porovnání energetické efektivity různých zdrojů stlačeného vzduchu – případová studie
10:50 – 11:20 Petr Dolejš, Pavel Dobiáš, W&ET Team: Modernizace filtrace a zvýšení její účinnosti a ekonomiky pomocí nových filtračních materiálů
11:20 – 11:50 Milan Drda, ENVI-PUR: ENVI-PUR – 20 let zkušeností se separačními procesy při úpravě vody
11:50 – 12:00  Závěry semináře
12:00 – 13:00  Oběd

FOTOGALERIE