Letošní 38. ročník mezinárodního odborného semináře se bude konat ve dnech 4. a 5. května 2016 v Hotelu Atom v Třebíči.

Požadavek na prezentaci nebo umístění posteru je třeba zaslat nejpozději do 15. 4. 2016.
Ze semináře bude vydán sborník s kódem ISBN.

Odborný seminář ENERGOCHEMIE je určen k výměně zkušeností nejširšího okruhu pracovníků energetických provozů a úpraven vod v průmyslových podnicích i elektrárnách, správců zařízení, vodohospodářů, chemiků a radiochemiků jaderných i konvenčních energetických a teplárenských provozů, pracovníků radiační kontroly, výzkumných a vývojových pracovišť, vysokých škol, specialistů dodavatelských firem z oboru a dalších.

Jazyk semináře: čeština a slovenština

Účastnický poplatek: 1900 Kč + DPH, studenti 900 Kč + DPH

Registrace: na seminář je nezbytné být zaregistrovaný, provést tak můžete na stránce s registrací

Ubytování: možné přímo v hotelu Atom – sleva 20% pro účastníky semináře, REZERVACE individuálně

PARTNEŘI SEMINÁŘE

Hlavní partner

HACH NEW BLUE LOGO BluTag BluRTechCZlogotyp_envi-pur_rgb_a4

 Partner

Grundfos

Program

Středa 4. 5. 2016

8:45 – 9:30  Registrace
9:30 – 9:40 Zahájení semináře
9:40 – 10:00 Richard Seydl, Elektrárna Ledvice: Interakce energetiky, chemie a její význam
10:00 – 10:20 Miroslav Peca: Účast chemiků při sestavování poptávek nových energetických zařízení a vyhodnocování jejich nabídek
10:20 – 10:40 Václav Hanus: Shrnutí zkušeností z misí MAAE OSART a WANO Peer Review
10:40 – 11:00 Luboš Svitek, CSA: Spolehlivá dokumentační podpora pro kvalitní přípravu rekonstrukcí a modifikací v energetice
11:00 – 11:30 Coffee break
11:30 – 11:50 Josef Pišan, Technoprocur CZ: Snížení TOC demivody a katexované vodivosti páry včasným odstavováním anexových filtrů dle TOC
11:50 – 12:10 Milan Drda, Envi-Pur: Moderní technologie úpravy vody
12:10 – 12:30 Rudolf Kotaš, DENWEL: Úpravy vzorků vody a páry Sentry
12:30 – 12:50 Tomáš Grísa, NUVIA: Radiační portálové monitory
12:50 – 13:50 Oběd
13:50 – 14:10 Martin Kronďák, ÚJV Řež: Korozní degradace absorbčních chladiček
14:10 – 14:30 Jan Petr, IPRON Inženýring: Chemické režimy JE typu VVER a možnost řešení problematiky amoniaku při zpracování RAO
14:30 – 14:50 Jaroslav Hrubý, JE Dukovany: Aktuální stav kapalných RaO v ČEZ a.s.
14:50 – 15:10 Lukasz Warachim, Jana Beránková, Lanxess GmbH: Novel features of Lewabrane reverse osmosis membranes. Application in industrial water treatment.
15:10 – 15:40 Coffee break
15:40 – 16:00 Pavel Hübner: Membránové procesy v přípravě demineralizované vody
16:00 – 16:20 Jan Bartoněk, WABAG: Praktické zkušenosti při výrobě demineralizované vody s použitím RO a EDI jednotek
16:20 – 16:40 David Müller, VWS MEMSEP: Membránová demineralizace v Energy Ústí nad Labem
16:40 – 17:00 Šárka Bártová, CV Řež: Ověřená technologie – zpracování primárního chladiva JE Temelín pomocí reverzní osmózy
17:00 – 17:20 Petr Pořický, JE Dukovany: Vliv počtu dat na intervalový odhad parametrů polohy a rozptýlení 
18:30 – 22:30 Společenský večer a diskuzní kroužky

čtvrtek 5. 5. 2016

9:00 – 9:20 Petr Dolejš, Pavel Dobiáš, W&ET Team: Výběr vhodných filtračních materiálů pro optimalizaci separační účinnosti a ekonomiky filtrace
9:20 – 9:40 Hana Urbanová, JE Temelín: Rekonstrukce mechanických filtrů boční filtrace TVD
9:40 – 10:00  Karel Vrátný, GE Power & Water: Odpadní vody z fosilních elektráren – těžké kovy a jejich metody čištění
10:00 – 10:20 Jan Runštuk, VWS MEMSEP: Číření v provozech Alpiq elektrárny Kladno
10:20 – 10:50 Coffee break
10:50 – 11:10 Alena Kobzová, ÚJV Řež: Způsoby řízení chemie ve štěrbině
11:10 – 11:30 Petr Dolejš, Pavel Dobiáš, W&ET Team: Flotace jako moderní náhrada sedimentace a čiřičů
11:30 – 11:50 Miroslav Zezula, ECM ECO Monitoring: Kontinuální monitoring částic a tvorby biofilmu v okruzích procesních vod
11:50 – 12:10 Pavel Kůs, CV Řež : Hygienizace čiřené vody pomocí UV záření v energetických okruzích
12:10 – 12:30 Závěry semináře
12:30 – 13:30 Oběd