35. odborný seminář s názvem „Energetické provozy v průmyslu“ se uskutečnil 24.-25.4.2013 v Klubu Hájek v Třebíči. Seminář je určen nejširšímu okruhu pracovníků, kteří řídí a zabezpečují energetické provozy a úpravny vod v průmyslových podnicích i elektrárnách, pracují v laboratořích těchto provozů nebo se podílejí na jejich správě, údržbě a modernizaci.

Ke stažení:
Pozvánka
Přihláška
Program