Činnost ENERGOCHEMIE v roce 2012

V roce 2012 zahajujeme již 19. rok činnosti v oblasti přenosu informací a provozních zkušeností z oblasti energetické chemie, úpravy vod a souvisejících oborů včetně specifik jaderné energetiky.

Konzultační seminář ENERGOCHEMIE „Energetické provozy v průmyslu“ pořádáme vždy jedenkrát ročně na jaře. Slouží k setkávání profesně zainteresovaných pracovníků, zejména správců zařízení, vodohospodářů, chemiků a radiochemiků jaderných i konvenčních energetických a teplárenských provozů, pracovníků výzkumných ústavů a vysokých škol, specialistů dodavatelských firem z oboru a dalších. 33. seminář proběhl vloni 13. – 14. 4. 2011 v Třebíči – seznam přednášek si můžete přečíst zde.

18. a 19.4.2012 se v Třebíči, v Klubu Hájek, uskutečnil již 34. odborný seminář s názvem „Energetické provozy v průmyslu“. Seminář byl určen nejširšímu okruhu pracovníků, kteří řídí a zabezpečují energetické provozy a úpravny vod v průmyslových podnicích i elektrárnách, pracují v laboratořích těchto provozů nebo se podílejí na jejich správě, údržbě a modernizaci. Dvoudenního semináře se zúčastnilo 81 odborníků. Přehled přednášek najdete zde.

Bulletin ENERGOCHEMIE – ISSN 1803-7623 – je elektronické periodikum na CD zaměřené na souhrn užitečných informací ze všech oblastí energetické chemie. Koncem minulého roku bylo vydáno již 38. vydání tohoto bulletinu. Bulletin je vydáván vždy po semináři a kromě sborníku všech přednášek obsahuje další zajímavé informace z energetické chemie a souvisejících oborů. Pravidelné zasílání Bulletinu ENERGOCHEMIE si můžete objednat: Ing. Jana Pejzlová, ENVINET a.s. info@energochemie.cz nebo jana.pejzlova@envinet.cz.