Ve dnech 13. a 14. dubna 2011 pořádá společnost ENVINET a.s. v Klubu Hájek v Třebíči
již 33. seminář ENERGOCHEMIE.

Omlouváme se, ale kapacita sálu je na středu 13.4.2011 již téměř zcela zaplněna a tak nemůžeme přijímat další přihlášky na tento den, kromě přihlášek pracovníků ČEZ, a. s. a pořadateli již pozvaných a dosud nepřihlášených hostů.
Na čtvrtek zatím kapacita dostačuje a můžete se přihlásit na tento den. Upozorňujeme, že
sborník přednášek z obou dní na CD obdrží všichni účastníci.
Také si můžete sborník samostatně objednat.
Velmi nás těší zájem o tento seminář, ale chceme pro účastníky semináře zajistit pohodlné a kulturní prostředí v přednáškovém sále.

Seminář je tradičně zaměřen na širokou oblast energetické chemie a souvisejích oborů. Program přednášek je tématicky upraven tak, aby se účastník dle svého zájmu o problematiku mohl zúčastnit obou dní semináře, nebo jen vybraného dne.
Hlavní partner: ENVITES, spol. s r.o., Brno
Partneři: TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o., ASIO, spol. s r.o., NORD-LOCK s.r.o. , Grundfos s.r.o.

Aktuální přehled (6.4.2011) připravených přednášek a prezentací je uveden zde.
Bohužel přednáška pana Ing. Remiáše z SE, a.s. o minimalizaci produkce radioaktivních odpadů
v slovenských jaderných elektrárnách musela být z provozních důvodů zrušena. Zařadili jsme však připravenou náhradní přednášku s podobným tématem Mgr. Mudry z ÚJV Řež, a.s. o problematice radioaktivních odpadů v tomto výzkumném ústavu.

Informace o dopravě (MHD) a možnosti ubytování
Informace o Klubu Hájek a dopravní situaci