32. seminář ENERGOCHEMIE – 21. a 22. 4. 2010 v Třebíči

Semináře se zúčatnilo 68 účastníků první den a 55 účastníků druhý (jaderný) den

Program semináře a seznam příspěvků si můžete přečíst zde.

Pořadatelé semináře děkují:
Všem účastníkům semináře za jejich účast na semináři.
Všem přednášejícím za přípravu a přenesení prezentací.
Generálnímu partnerovi semináře – společnosti ENVINET a.s. Třebíč za uspořádání semináře.
Hlavnímu partnerovi – společnosti HACH LANGE s.r.o., Praha
Dalším sponzorům – firmám ENVITES, spol. s r. o., Brno a AQUATEAM, spol. s r. o., Polička.