31. seminář ENERGOCHEMIE – proběhl ve dnech 4. a 5. listopadu 2009 v Třebíči

Aktualizovaný seznam odpřednášených přednášek si můžete přečíst zde.
Seznam účastníků si můžete přečíst zde.
Výběr fotografií ze semináře si můžete prohlédnout zde.

1. den – jaderná energetika – měření záření, radiochemie, konstrukční materiály, chemické režimy; problematika vyřazování jaderných zařízení z provozu, problematika ukládání CO2, kontrola měření
Zúčastnilo se 51 provozních i odborných pracovníků

2. den – klasická energetika – úpravy vod, životnost zařízení, biologické oživení energetických okruhů, odsiřování spalin, on-line chemická měření, kontrola pokrytí paliva JE Temelín
Druhého dne se zúčastnilo 79 provozních i odborných pracovníků