30. konzultační seminář

„Energetické provozy v průmyslu”
Proběhl dne 9.4.2009 ve školicím středisku ČEZ, a. s. v Brně – Lesné.

Zúčastnilo se ho 73 pracovníků chemických provozů, výzkumných ústavů
i dodavatelských organizací.
Odpřednášená témata:

CLARA – laboratorní informační systém pro chemickou a radiochemickou laboratoř
Ing. Martin Lavický – ENVINET a.s.
Informace o projektových přípravách nového jaderného zdroje
Ing. Petr Kopic – ÚJV Řež, divize Energoprojekt
Aplikace deskových výměníků jako kondenzátor u malých parních turbín
Petr Corfu – G-Mar Plus s.r.o.
Emisní problematika NOx v energetice a technologie pro její snižování
Ing. Josef Jílek – ČEZ, a. s.
Příprava vzorku a nové postupy měření kyslíku v energetice
Ing. Miroslav Kollár, Ph.D. – Hach Lange, Ing. Rudolf Kotaš – Denwel
Provozní zkušenosti z demineralizace technologií UPCORE Elektrárně Tisová
Ing. Pavel Konečný – VWS MEMSEP s.r.o.
Metody sledování degradace ionexů používaných v úpravě vody
Ing. Luděk Jelínek, Ph.D. – VŠCHT Praha
Ekonomické a ekologické aspekty výroby demivody
Ing. Petr Langášek – ČEZ, a. s.
Nové směry v konstrukci laboratorních stolů a nábytku
RNDr. Pavel Poláček – ENVINET a.s.
Renovační technologie pro potrubí, nádrže a stavební objekty v průmyslu
Ing. Jakub Teplý – UNITECH Trading s.r.o.

V průběhu semináře pořadatelé navíc provedli mezi účastníky
bleskový průzkum, jehož se zúčastnilo 40 respondentů.

Výsledky uveřejňujeme zde:
20,0 % – Seminář by měl být opět v Brně, v jiných prostorách
7,5 % – Seminář by mohl být v jiném městě, ale do 30 km od Brna
32,5 % – Seminář by mohl být klidně i v Třebíči
12,5 % – Seminář by měl být v Praze (jednou naopak uvedeno “V Praze ne!“)
55,0 % – Seminář by mohl kolovat po různých městech
32,5 % – Seminář by měl zůstat jednodenní
25,0 % – Seminář by mohl být dvoudenní s doprovodným večerním programem
60,0 % – Seminář by mohl být dvoudenní – v jednotlivých dnech různé zaměření, aby se bylo možno zúčastnit celého semináře nebo jen jednoho vybraného dne

Účastníkům semináře chybí více témat z oblastí:
Jaderná energetika – zejména nové generace reaktorů ElektrochemieÚpravy vodyOdsíření a problematika produktů odsířeníProblematika odpadů energetických provozů (voda, energosádrovec)
Vystoupení pracovníků energetických provozů s jejich zkušenostmi z použití technologií

Máte-li pro nás jakýkoliv názor nebo doporučení k našim seminářům, uvítame je na naší mailové adrese – polacek@energochemie.cz!

Fotografie ze semináře následují: