Společnost ENVINET a.s. Vás srdečně zve na již 37. odborný seminář Energochemie.

Seminář je určen k výměně zkušeností nejširšího okruhu pracovníků energetických provozů a úpraven vod v průmyslových podnicích i elektrárnách, správců zařízení, vodohospodářů, chemiků a radiochemiků jaderných i konvenčních energetických a teplárenských provozů, pracovníků radiační kontroly, výzkumných a vývojových pracovišť, vysokých škol, specialistů dodavatelských firem z oboru a dalších.

Jazyk semináře: čeština a slovenština.

Účastnický poplatek činí 1900 Kč + DPH.

Programový výbor: Ing. Larisa Dubská, Ing. Petr Langášek, RNDr. Pavel Poláček, Ing. Miroslav Peca

Kontakt pro odborné otázky: info@energochemie.cz; larisa.dubska@envinet.cz.

Kontakt pro organizační otázky a registraci: valkova@eventera.eu.

Ubytování za zvýhodněných podmínek je možné přímo v hotelu Atom – sleva 15% z katalogové ceny

Podmínky partnerství pro firmy naleznete na webu semináře.PROGRAM 22.4.2015

Čas Příspěvek
8:45 – 9:30 Registrace
9:30 – 9:40 Zahájení semináře
9:40 – 11:00 Jaderná energetika, měření ionizujícího záření
9:40 – 10:00 Petr Pořický, EDU: Monitoring draslíku a amoniaku v primárním okruhu
10:00 – 10:20 Alena Kobzová, ÚJV: Historie zahušťovacích testů na EDU
10:20 – 10:40 Jaroslav Hrubý, EDU: Kapalné a semikapalné odpady na EDU
10:40 – 11:00 Pavel Konečný, VWS MEMSEP s.r.o.: Využití RO v energetice
11:00 – 11:30 Coffee break
11:30 – 12:50 Jaderná energetika, měření ionizujícího záření
11:30 – 11:50 Pavel Kůs, CV Řež: Reverzní osmóza a její využití při čištění kyseliny borité.
11:50 – 12:10 Pavel Smejkal, ENVINET: Rekonstrukce systému spektrometrie
12:10 – 12:30 Vojtěch Bednář, ENVINET: Vývoj nových typů neutronových detektorů
12:30 – 12:50 Štefan Tkáč, Enel: PASS (Post Accident Sampling System) na MO34
12:50 – 13:50 Oběd
13:50 – 14:50 Jaderná energetika, měření ionizujícího záření
13:50 – 14:10 Vladimír Vrban, ENVINET: Vývoj radiometrických detekčních systémů
14:10 – 14:30 Michaela Joanidisová, Enel: Skúsenosti a problémy s uvádzaním do prevádzky číriacich reaktorov Contraflow na MO34
14:30 – 14:50 Lubomír Nuc, Petr Douda, Grundfos: Použití čerpadel Grundfos v energetice
14:50 – 15:10 Rudolf Kotaš, DENWEL: Vzorkovací systémy Sentry Equipment
15:10 – 15:40 Coffee break
15:40 – 16:40 Klasická energetika, teplárenství, úprava vod
15:40 – 16:00 Alice Kotlánová, TÜV NORD Czech, s.r.o.: Nové normy na tuhá biopaliva
16:00 – 16:20 Richard Horký, TTS: Vysoká účinnost využití biomasy s ohledem na čistotu ovzduší
16:20 – 16:40 Závěry prvního dne semináře
18:00 – 22:30 Společenský večer a diskuzní kroužkyPROGRAM 23.4.2015

Čas Příspěvek
9:00 – 11:30 Klasická energetika, teplárenství, úprava vod
9:00 – 9:20 Zdeněk Kropáč, Hach Lange: Hach Lange instrumentace pro energetiku
9:20 – 9:40 Jan Mikulka, Mettler-Toledo, s.r.o.: Mettler Toledo procesní analýzy pro energetiku
9:40 – 10:00 Šárka Bártová, CV Řež: Využití UV záření k čištění chladících vod – snižování koncentrace TOC a mikrobiologického množení
10:00 – 10:30 Coffee break
10:30 – 10:50 Richard Seydl, Elektrárna Ledvice: Optimalizace technologických procesů pro výrobu přídavné vody v Elektrárně Ledvice
10:50 – 11:10 Jan Novák, INTRIBO: Zvyšování zisku precizní péčí o oleje v energetice
11:10 – 11:30 Závěry semináře
11:30 – 12:30 Oběd


Hlavní partneři

Partneři